RESCUE har analyserat vilka länder som har störst risk att behöva humanitärt stöd 2021 och resultatet är en bevakningslista bestående av 20 länder. För tredje året i rad är Jemen högst upp på listan och följs av Afghanistan, Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Etiopien.

Det tredubbla hotet konflikt, covid-19 och klimatförändringar hotar 200 miljoner människor.

Läs hela RESCUEs Emergency Watchlist 2021.