Det är människorna i Syrien som tvingats uthärda stora delar av våldet och lidandet sedan Syrienkonfliktens början för tio år sedan i mars 2011. Även om vårdinrättningar är skyddade enligt internationell lag så har attacker fortsatt att förstöra sjukhus, döda vårdpersonal och hindra många från att få tillgång till livräddande vård – detta har fortsatt även under pandemin.

I RESCUEs nya rapport 'Ett årtionde av attacker mot Syriens sjukvårdssystem' har vi undersökt konsekvenserna av dessa attacker. Studien inkluderar svar från 237 människor från civilbefolkningen och 74 sjukvårdsarbetare i Syrien.

  • 81% av de tillfrågade sjukvårdsarbetarna berättade att en kollega eller patient skadats eller avlidit till följd av en attack
  • 77% har bevittnat i genomsnitt fyra attacker mot vårdinrättningar - några hade bevittnat så många som 20 attacker under det tio år långa kriget
  • 68% har befunnit sig inne i en vårdinrättning när den blivit attackerad
  • 49% är rädda att söka vård på grund av attackerna
  • 8 av 10 säger att de flytt sina hem åtminstone sex gånger under konflikten - några så många som 25 gånger

Det finns även en interaktiv (StoryMap) version av rapporten som inkluderar ljud, video, kartor och bilder.