RESCUE:s rapport "At a Glance" ger en sammanfattning av årets Emergency Watchlist och lyfter fram de viktigaste resultaten och rekommendationerna från de 20 länder som löper störst risk att drabbas av nya eller förvärrade humanitära kriser under det kommande året.