Ny rapport från RESCUE visar hur tolv år av konflikt och en förödande jordbävning har lamslagit livräddande hälsovård för kvinnor i nordvästra Syrien. Konfliken i landet har framför allt hindrat livsviktig mödravård, vilket har lett till allvarliga konsekvenser för kvinnors, flickors och nyföddas hälsa. 

"She pays the highest price: The Toll of Conflict on Sexual and Reproductive Health in Northwest Syria", är en ny studie som publiceras gemensamt av Physicians for Human Rights (PHR), International Rescue Committee (RESCUE), Syria Relief & Development (SRD) och Syrian American Medical Society (SAMS). Rapporten beskriver hur pågående konfliker och riktade attacker mot sjukhus och sjukvårdspersonal har hindrat livsviktig vård inom sexuell och reproduktiv hälsa, vilket har lett till allvarliga konsekvenser för kvinnors, flickors och även vårdpersonalens hälsa. 

Den förödande jordbävningen som drabbade Turkiet och Syrien i februari har förvärrat den redan osäkra tillgången till hälso- och sjukvård i regionen och bidragit till kollapsen av det bräckliga hälso- och sjukvårdssystemet i nordvästra Syrien.  

Studien bygger på intervjuer med över 260 vårdpersonal och patienter i nordvästra Syrien och genomfördes 2022. Den belyser de hinder som kvinnor och flickor redan före jordbävningen mötte när det gällde att få tillgång till vård av mödrar och nyfödda, familjeplanering, vård för våldsutsatta, vård efter abort samt behandling och vård av sexuellt överförbara infektioner.  

"I Syriens förödande krig betalar kvinnor det högsta priset. Den grundläggande mänskliga rättigheten till hälsa - inklusive att kunna föda ett barn på ett säkert sätt, för att ge nytt liv till världen - har rutinmässigt kränkts i nordvästra Syrien, där bomber har regnat ner på sjukhus och vårdpersonal har förföljts",

säger Dr Houssam al-Nahhas, forskare i Mellanöstern och Nordafrika för Physicians for Human Rights och medförfattare till rapporten.  

Rapportens rekommendationer

● Säkerställ omedelbart och obehindrat humanitärt bistånd till alla samhällen som drabbats av jordbävningarna i nordvästra Syrien i stor skala och med hög hastighet genom alla gångbara vägar utan restriktioner; 

● Upphör med alla attacker mot hälso- och sjukvården och säkerställ skyddet av hälso- och sjukvårdspersonal i enlighet med internationell humanitär rätt;  

● Ge ekonomiskt och tekniskt stöd till hållbara strategier för att öka tillgången till sexuell och reproduktiv vård, inklusive användning av mobila hälsovårdsanläggningar för att nå utsatta befolkningsgrupper; 

● Integrera sexuell och reproduktiv vård i den bredare strategiska planeringen av hälso- och sjukvården; 

● Stärk samhällsledda initiativ för att återupprätta hälso- och sjukvårdssystem som återspeglar patientpopulationernas behov.