Lokala kvinnorättsorganisationer och kvinnoledda organisationer spelar en avgörande roll i humanitära insatser. De är ofta bland de första att ge effektiv vård och stöd för kvinnor och flickor som drabbats av könsrelaterat våld i konflikter. Ändå visar vår nya RESCUE rapport att de bara får en bråkdel av den humanitära finansieringen och utesluts alltför ofta från beslutsfattandet i planeringen av humanitära insatser. 

Som en fortsättning på rapporten "Why Not Local?" så bygger denna rapport på intervjuer med kvinnoorganisationer i Afghanistan, Ukraina och Demokratiska Republiken Kongo. Den avslöjar genomgående och systematiska hinder för tillgång till humanitär finansiering. Program som fokuserar på våld mot kvinnor respektive mot arbetslösa kvinnor kanaliseras genom de landbaserade fonderna från FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA). Under 2021 gick 27 % av dessa fonder till nationella eller lokala organisationer, medans endast 3,5 % gick till kvinnorättsorganisationer eller kvinnoledda organisationer. 

Vår rapport innehåller nya bevis och ger specifika rekommendationer till beslutsfattare och internationella organisationer för att anta ett feministiskt synsätt och förändra det nuvarande arbetssättet.