RESCUE Sverige 

I oktober 2019 lanserades RESCUE i Sverige. 

Stiftelsen bildades för att mer effektivt kunna bedriva insamling och påverkansarbete i Sverige, och för att skapa engagemang och öka kunskapen om situationen, omständigheterna och behoven hos de mest utsatta människorna runt om i världen. 

Ändamålet med RESCUE Sverige är att lindra fattigdom, nöd och lidande varhelst i världen, särskilt till förmån för flyktingar, samhällen som drabbats av befolkningsförflyttningar och offer för förtryck, konflikter och naturkatastrofer och att leverera sådan humanitär och annan hjälp utan hänsyn till etnisk tillhörighet, nationalitet, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller religion hos mottagarna. 

RESCUE Sverige är en del av den globala organisationen International Rescue Committee (RESCUE) som grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein. 

RESCUE 

RESCUE hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har slagits i spillror på grund av konflikter och katastrofer med att överleva, återhämta sig och bygga upp sina liv igen. Organisationen finns på plats i över 40 länder och våra team rycker snabbt ut när en katastrof inträffat och vi stannar så länge det behövs. 

RESCUE arbetar på de mest avlägsna och svårtillgängliga platserna på jorden och arbetssättet är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov. Vi levererar bestående inverkan genom att tillhandahålla vård, hjälpa barn att utbilda sig och ge individer och samhällen möjligheten att bli självberoende. Alltid med fokus på kvinnors och flickors unika behov.

RESCUE förbättrar ständigt sitt sätt att arbeta och vi använder oss av ett rigoröst och prestationsbaserat tillvägagångssätt för att skapa hållbar effekt. 

Sedan grundandet 1933 har RESCUE använt sin erfarenhet och expertis för att utveckla vad humanitärt bistånd kan åstadkomma. Vi använder oss av banbrytande forskning och innovativa partnerskap för att ständigt förbättra hur vi bäst kan tillgodose behoven hos dem vi hjälper. 

RESCUE jobbar även med att påverka regeringar över hela världen för att säkerställa att människor som drabbats av konflikter får bättre skydd, mer makt och får vad de behöver för att överleva och kunna bygga upp sina liv igen. RESCUE förespråkar ett mer jämlikt humanitärt system, ett som är mer lyhört för kvinnors och flickors behov.