International Rescue Committee (nedan kallat RESCUE Sverige) startade sin verksamhet i Sverige i oktober 2019. RESCUE Sverige är en del av den globala organisationen International Rescue Committee (nedan kallat RESCUE) som grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein. 

Den svenska stiftelsen bildades för att mer effektivt kunna bedriva insamling och påverkansarbete i Sverige - och för att skapa engagemang och öka kunskapen om situationen och behoven för männniskor drabbade av humanitära kriser runt om i världen.

RESCUE har ett brutet räkenskapsår som sträcker sig mellan 1 oktober och 30 september. I årets effektrapport berättar vi om vad vi har åstadkommit i Sverige och globalt under 2020.

Läs vår effektrapport för mer information om vårt arbete.