Hur kan man bättre förebygga och hantera klimatkrisens humanitära konsekvenser?

Sveriges regering, Nobelprisbelönade FNs Livsmedelsprogram (WFP) och FNs kontor för katastrofriskreducering (UNDRR) bjöd tillsammans med Röda Korset in till Anticipate and Act förra veckan. Ett högnivåmöte där avsikten var att stärka global samverkan för att bättre förebygga och hantera klimatkrisens humanitära konsekvenser.

RESCUEs globala chef David Miliband pratar här tillsammans med bland annat David Beasley som är chef för World Food Programme.

David