Barn kan lära sig mycket genom lek och för barn som bor i krisdrabbade länder kan det framkalla välbehövda leenden och skratt.

I Jemen använder RESCUE handdockor för att lära barn hur man skyddar sig mot covid-19, kolera och andra sjukdomar. Barn i Al-Manshar-lägret för internflyktingar i södra Jemen leker med handdockor som föreställer kor, rävar och andra vänliga djur samtidigt som de lär sig att tvätta händerna och hur viktigt det är att hålla avstånd.

Foton av Mahmoud Fadhel

Barn leker med handockor i Jemen

"Hur skyddar du dig mot coronaviruset och andra sjukdomar?" Dockorna ställer barnen praktiska och engagerande frågor om hur man kan skydda sig mot sjukdomar som covid-19.

En flicka leker med handdocka som ser ut som en räv i Jemen

Najeeba, ovan, tvingades likt de andra barnen i lägret fly från sitt hem när konflikten bröt ut. Nu bor Najeeba och hennes familj i Al-Manshar-lägret i Al Dhale’e distriktet.

Hinter einem großen gelben IRC Banner wird ein Theaterstück mit Handpuppen gespielt

Den provisoriska dockteatern är upprättad bland tälten i Al-Manshar-lägret och en grupp lokala RESCUE volontärer spelar dockteater för barnen.

Ein Kind schaut auf eine Handpuppe in Form einer Kuh in Jemen

"Jag gillar dockteatern", säger sex-åriga Ashwaq (ovan). "De lärde mig att tvätta händerna med vatten och tvål så att jag kan skydda mig mot sjukdomar."

Eine Junge schaut lachend auf einen Handpuppe.

Fem-åriga Yasser (ovan) skrattar åt rävdockan. Han tvingades fly från sitt hem i Al-Hodeidah och bor nu i lägret.

Zwei Handpuppen

Dockteatern är interaktiv och dockorna ber barnen upprepa vad de har lärt sig och hur man skyddar sig mot sjukdomar.

Kinder schauen einer Handpuppenspielerin zu

RESCUE i Jemen

Att försöka hålla sig frisk från coronaviruset och andra sjukdomar är bara en av farorna som människorna i Jemen tvingas hantera dagligen. Efter sex år av krig kämpar befolkningen i landet även med bland annat undernäring, fattigdom och våld.

RESCUE tillhandahåller livräddande nödhjälp, rent vatten, utbildning, skydd till kvinnor och flickor, och vård till miljontals människor i Jemen som drabbats av de våldsamma konflikterna och den växande hälsokrisen.

Vårt arbete i Jemen stöds bland annat av EU.