Efter mer än sex år av krig i Jemen har coronapandemin bara gjort situationen värre. Hälften av Jemens befolkning går hungriga och nästan 4 miljoner människor befinner sig på flykt inom landet – samtidigt som viruset fortsätter att spridas.

I Jemen arbetar RESCUE tillsammans med EU med att lära barn om covid-19, kolera och andra sjukdomar. Genom en underhållande dockteaterföreställning lär sig barn vikten av att tvätta händerna och undvika trånga platser.