Den 8 mars är det internationella kvinnodagen 2024, gör vårt quiz och testa dina kunskaper om kvinnors situation världen över. 

När erkände FN officiellt den internationella kvinnodagen?
 • 1933
 • 1968
 • 1977
 • 2000
Rätt svar!
Tyvärr! Det korrekta svaret är 1977

Internationella kvinnodagen erkändes officiellt 1977, men dess rötter går tillbaka till 1800-talet. År 1848 sammankallade Elizabeth Stanton och Lucretia Mott den första kvinnorättskonferensen i New York, vilket bidrog till att starta en internationell rörelse. 

Läs mer om 10 kvinliga aktivister och ledare som gör världen till en bättre plats. 

Vilken kvinna hjälpte RESCUE att rädda flyktingar från Europa under andra världskriget?
 • Mary Jane Gold
 • Lisa Fittko
 • Eleanor Roosevelt
 • Alla ovanstående
Rätt svar!
Tyvärr! Svaret är alla ovanstående.

Dessa tre kvinnor, och fler, hjälpte RESCUE att evakuera 2 000 personer från Europa under andra världskriget. Lisa Fitko guidade flyktingar över Pyrenéerna till säkerhet i Spanien. Mary Jane Gold utnyttjade sin familjs förmögenhet för att stödja flyktingar som fördrivits av nazisterna och riskerade sitt liv för att leverera information till den brittiska underrättelsetjänsten. Eleanor Roosevelt utnyttjade sitt politiska inflytande för att säkra visum för hotade konstnärer och intellektuella och hjälpte RESCUE att etablera sin verksamhet i Marseille, Frankrike. 

Läs mer om den sanna historien bakom Netlix serie ‘Transatlantic’ och RESCUE 

En av RESCUE:s medarbetare håller i ett gruppsamtal på en av RESCUE:s trygga platser i Sydsudan.
En av RESCUE:s medarbetare, Tabetha, håller i en träff för kvinnor och flickor på en av RESCUE:s trygga platsre i Jamjang, Sudsudan.
Foto: Adrienne Surprenant för RESCUE
Hur många personer deltog i RESCUE:s program för att öka medvetenheten om könsbaserat våld under 2022?
 • 1 miljon
 • 1.3 miljoner
 • 1.7 miljoner
 • 2.1 miljoner
Rätt svar!
Tyvärr! Det korrekta svaret är 1.7 miljoner.

1 135 748 kvinnor och 579 860 män i krisområden deltog i aktiviteter för att öka medvetenheten om könsbaserat våld. Fattigdom, försämrade offentliga tjänster, konflikter och krig, fördrivning och stress i hemmet är alla faktorer som driver fram könsrelaterat våld i krissituationer. 

Läs mer om könsbaserat våld - och hur vi kan bekämpa det. 

Hur många personer besökte RESCUE:s trygga platser för kvinnor och flickor under 2022?
 • ~250,000
 • ~500,000
 • ~750,000
 • ~1 miljon
Rätt svar!
Tyvärr! Det korrekta svaret är ~500,000

494 192 kvinnor och flickor besökte en av RESCUE:s trygga platser under 2022. I efterhand upplevde 96 procent av besökarna ökade sociala stödnätverk och 93 procent ökad kunskap om var man kan få stöd om man utsätts för våld. 

 

Hur stor andel av den globala humanitära insatsplanen mot könsbaserat våld finansierades under 2023?
 • 18.9%
 • 47.7%
 • 72.3%
 • 99.9%
Rätt svar!
Tyvärr! Det korrekta svaret är 18.9%

Den globala humanitära insatsplanen för könsbaserat våld fick bara 18,9 % av sin nödvändiga finansiering under 2023. 

Ge en gåva idag för att hjälpa oss att stödja kvinnor, flickor och samhällen i kris i mer än 50 länder världen över. 

I flyktinglägret Bidi Bidi i Uganda stöder RESCUE kvinnogruppen Togoletta som inkluderar män i den utbildning och rådgivning de erbjuder då de tycker att män behöver lära sig mer om kvinnors rättigheter.
I flyktinglägret Bidi Bidi i Uganda stödjer RESCUE kvinnogruppen Togoletta. Gruppen involverar även män och förser dem med utbildning och rådgivning om kvinnors rättigheter.
Foto: Esther Mbabazi för RESCUE
Sedan vilket år har RESCUE arbetat med könsbaserat våld?
 • 1996
 • 2000
 • 2003
 • 2010
Rätt svar!
Tyvärr! Det korrekta svaret är 1996.

RESCUE har arbetat med könsbaserat våld sedan 1996, vilket innebär att vi har över 25 år av erfarenhet.  

Läs mer om hur vi arbetar för att förebygga våldet innan det sker – och hur vi stödjer kvinnor som drabbas.

Tack för att du gjorde vårt quiz! Vill du lära dig mer? Läs mer om RESCUE:s arbete med kvinnor och flickor och våld mot kvinnor