Sedan kriget i Ukraina började har mer än 10 miljoner människor flytt från landet. De flesta av dem är kvinnor och barn och stannar i grannländerna, varav många är överväldigade och saknar erfarenhet av att ta emot flyktingar. För att tillgodose flyktingarnas skydds- och inlärningsbehov har RESCUE gått samman med Svenska Postkodstiftelsen för att tillhandahålla säkra helande- och inlärningsutrymmen för kvinnor och barn som har flytt från kriget i Ukraina till Moldavien, Ungern och Bulgarien. 

Moldavien, Ungern och Bulgarien tar emot nästan 200 000 flyktingar från Ukraina, varav många är kvinnor och barn. Dessa länder saknar erfarenhet av att ta emot så många flyktingar, samtidigt som de brottas med sina egna utmaningar, som social ojämlikhet och begränsad kapacitet för social service. I detta projekt ger RESCUE skydd och utbildning till kvinnor och barn som har flytt från kriget i Ukraina till Moldavien, Ungern och Bulgarien. 

”Rysslands offensiv mot Ukraina pågår fortfarande och många flyr kriget till närliggande länder. Behoven av hjälp är stora och människor på flykt utsätts för stora risker. Särskilt kvinnor och barn.  Vi är därför stolta att genom International Rescue Committee sätta upp så kallade safe spaces i tre närliggande länder till Ukraina och samtidigt kapacitetsstärka lokala organisationer som möter de som kommer till dessa platser. Många är i stort behov av olika typer av skydd och stöd och IRC, med sin erfarenhet av arbete i konfliktdrabbade områden, har rätt kompetens för att etablera och bygga denna typ av verksamhet som behövs just nu,”

säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.  

Bristen på resurser i mottagarländerna kan också skapa konflikter mellan flyktingar och lokalbefolkningen. Dessutom innebär de många utmaningar som flyktingar måste hantera, såsom posttraumatisk stress och en svår integrationsprocess, att risken för övergrepp och utnyttjande av barn och kvinnor är mycket stor.  

"Vi är mycket stolta över att vara partner till Svenska Postkodstiftelsen i detta viktiga projekt. Vi ser att många barn och kvinnor från Ukraina löper stor risk och har drabbats av svåra trauman sedan kriget började. Att ge dem en säker och läkande plats har en verklig effekt"

säger Therése Engström, generalsekreterare för International Rescue Committee i Sverige.  

Projektets mål är att upprätta totalt tolv flyktingförläggningar i de tre länderna för att skapa säkra platser för kvinnor, flickor och barn som ger skydd mot alla former av våld och förbättrar det mentala och psykosociala välbefinnandet samt ger barn och ungdomar tillgång till utbildning.  

Projektet stöds med 7 650 000 kronor. Det startade i oktober 2022 och avslutas i september 2023. Läs vår artikel om ett besök på ett av projekten i Bulgarien