Gazas hälso- och sjukvårdssystem har drabbats katastrofalt under den senaste upptrappningen av konflikten mellan Israel och Hamas, och kan nu inte hålla jämna steg med de växande folkhälsoriskerna. Befolkningen står inför svält, undernäring och utbrott av infektionssjukdomar, varnar International Rescue Comittee (RESCUE). 

Nästan hela Gazas befolkning har varit utan tillgång till livsmedel, rent vatten och sjukvård i sex månader, vilket har drivit befolkningen till randen av hungersnöd. Civila har berövats sin rätt till hälsa, vilket förvärrats av dödliga attacker mot över 200 hjälparbetare som utför livräddande insatser. 

RESCUE och våra partners i Gaza ser många fall av patienter, inklusive barn, som dör av sjukdomar som lätt hade kunnat förebyggas eller behandlas. Prognoser från London School of Hygiene and Tropical Medicine och Johns Hopkins Center for Humanitarian Health visar tydligt att även med en omedelbar vapenvila skulle upp till nästan 12 000 människor förlora sina liv i Gaza till följd av sjukdomar. Nästan 90 000 riskerar att dö enbart av sekundära hälsoeffekter om konflikten trappas upp ytterligare. 

Barnläkaren Seema Jilani, vid RESCUE:s akutvårdsteam, säger: 

"Inga sjukhus i Gaza är fullt fungerande längre - vi fortsätter att bevittna förödelse i de hälsokliniker som finns kvar. Palestinier tvingas ofta överväga om det är värt risken att dö eller utsättas för våld för att ta sig till ett sjukhus med tanke på de exempellösa attackerna, den totala avsaknaden av medicinsk utrustning och belastningen på den befintliga hälso- och sjukvården. Patienter så unga som fyra månader gamla dör av sjukdomar som går att förebygga eller lätt kan behandlas, till exempel lunginflammation och magåkommor.”  

Patienter med smittsamma sjukdomar får ofta inte träffa läkare på flera veckor eftersom traumapatienter inkommer så frekvent och måste prioriteras. När vården dröjer uppstår svåra komplikationer. Även om det inte har förekommit några storskaliga epidemier i Gaza på över ett decennium är befolkningen nu sårbar för infektionssjukdomar som influensa, covid-19, lunginflammation, bakteriell dysenteri, kolera, polio, mässling och hjärnhinneinflammation. 

Immuniteten, som tidigare säkerställdes tack vare höga vaccinationsnivåer, minskar särskilt bland barn och spädbarn som nu har missat flera doser av viktiga vacciner. 

"Barn, särskilt undernärda barn, är mest mottagliga. Prognoser tyder på att spridningen av kolera, mässling och polio utgör ett dödligt hot. Det har rapporterats 8 000 fall av hepatit A, en sjukdom som kan förebyggas med vaccin och som vanligtvis är begränsad. Men om man inte får vård i tid kan den leda till leversvikt, komplikationer och till och med dödsfall.”,

fortsätter Seema Jilani.   

RESCUE och våra partners har sett barn dö av diarré - som drabbar barn i 25 gånger högre grad än före den 7 oktober - som annars lätt kan behandlas med vätska och antibiotika. Hälften av de över 330 000 luftvägsinfektioner som rapporterades från oktober till januari var barn under 5 år, av vilka många kan få dödliga eller försvagande konsekvenser med tanke på sjukvårdens i stort sett obefintliga kapacitet i Gaza. 

RESCUE fortsätter att kräva en omedelbar och varaktig vapenvila, öppnande av alla gränsövergångar och obehindrad och fri tillgång till hjälp för att undvika en total kollaps av folkhälsan i Gaza. 

RESCUE och våra partners i Gaza tillhandahåller akut och livräddande medicinsk vård, inklusive direkt medicinsk vård, i Gazas få återstående operativa sjukhus, samt upphandlar och distribuerar medicinska förnödenheter och läkemedel. Vi arbetar också för att leverera psykosocialt stöd, kontantstöd och utvecklingsprogram för små barn i Gazas många akutläger. RESCUE arbetar för att skala upp hjälpinsatserna inom vatten, sanitet och hygien, näring samt skydd av kvinnor och barn.