Arbetet för att stoppa våld mot flickor och kvinnor är systematiskt underprioriterat, trots att det finns många bevis för att våldet har ökat under pandemin. Inför FNs dag mot våld mot kvinnor har International Rescue Committee (RESCUE) undersökt vilken roll lokala kvinnorättsorganisationer spelar för att skydda flickor och kvinnor från våld i humanitära kriser.

Vår nya rapport visar att lokala kvinnorättsorganisationer, som står i frontlinjen och erbjuder livräddande tjänster till kvinnor och flickor som drabbats av våld, konsekvent nedvärderas och sällan får finansiering. Under 2021 har endast 24 procent av behoven för att skydda kvinnor och flickor från våld i humanitära kriser finansierats.

Rapporten undersöker hur finansieringen av förebyggande av könsrelaterat våld fungerar - eller snarare inte fungerar - och slutligen har vi undersökt pandemins inverkan på tre länder som redan är drabbade av konflikter och humanitära kriser: Jemen, Sydsudan och Kamerun.

Why not local? innehåller nya bevis och bygger även vidare på vår tidigare rapport What happened? 

Läs rapporten (engelska)

Sammanfattning på franska – Résumé en français

Sammanfattning på tyska – Deutsche Kurzfassung

Sammanfattning på arabiska – ملخص تنفيذي