Nästan 4 miljoner människor i Ukraina handskas med iskalla vinterförhållanden efter att ha tvingats fly från sina hem. Många tar skydd i skadade byggnader och har begränsad tillgång till mat, el och värme.  

Sedan februari 2022 har RESCUE varit på plats och haft ett nära samarbete med andra hjälporganisationer för att nå människor i nöd. Vi har skalat upp våra insatser under vintern i Ukraina och delar ut varma filtar, kläder och element. 

Fler än 18 miljoner människor, varav 4 miljoner barn, behöver idag humanitärt stöd i Ukraina. 

Lär dig mer om krigets inverkan på ukrainare och människor runt om i världen. 

Hur kall är vintern i Ukraina?

Vintern i Ukraina är snöig och kall med temperaturer som når långt under fryspunkten. Under vintermånaderna, som sträcker sig från december till mars, har landet en medeltemperatur på mellan -4,8 C och +2 C. I vissa regioner där RESCUE finns på plats sjunker temperaturen regelbundet till -5 grader.

Ukraina Vinter Polen Flyktingar
Ukrainska flyktingar anländer till gränsen i Medyka, Polen.
Foto: Francesco Pistilli för RESCUE

Hur är förhållandena i Ukraina?

Östra Ukraina har skakats av konflikter sedan 2014 och situationen har försämrats avsevärt sedan det fullskaliga kriget bröt ut i februari. De senaste attackerna har skadat det ukrainska elnätet, vilket gör strömavbrott till en vanlig företeelse. Attacker har förstört nästan 50% av elnätet vilket gör att nästan 7 miljoner människor saknar el. Missiler har också träffat skolor sjukhus och andra samhällskritiska funktioner.

Vad behöver ukrainare för att överleva vintern?

Akut hjälp behövs för att minimera den humanitära krisen under vintern i Ukraina. Befolkningen behöver tillgång till skydd, hälsovård och rent vatten för att överleva.

Miljontals ukrainare har fått sina hem förstörda av konflikter. Nu söker de skydd från våldet och vinterns konsekvenser. Många bor i byggnader som har skadats av konflikten medan hela samhällen har lämnats utan tillgång till el.

Världshälsoorganisationen (WHO) varnar för att förhållandena under vintern i Ukraina kommer att öka antalet köldskador, hypotermi, lunginflammation, stroke och hjärtinfarkt. De som blir sjuka kanske inte kan få tillgång till vård. Det har förekommit över 1000 attacker mot hälsoanläggningar sedan kriget började, där många kritiska tjänster har skadats och förstörts. I oktober dödades mer än 50 oskyldiga civila i attacken mot Hroza. 

Vinter i Ukraina Humanitär hjälp Delar ut medicin
Personal på en sjukvårdsinrättning i Zaporizhia, Ukraina, arbetar med att distribuera medicinska förnödenheter från RESCUE.
Foto: RESCUE

Vem är mest utsatt under vintern i Ukraina?

Cirka 3,7 miljoner ukrainare är på flykt i sitt eget land. Efter att ha flytt från sina hem för att söka säkerhet från våld står de inför en ny utmaning när det gäller att överleva de kalla vintermånaderna.

Ukrainare på flykt tvingades snabbt att lämna sina hem, många av dem tog bara med sig vad de kunde bära eller fick plats med i sina bilar. De tar skydd där det går, vilket ofta är i byggnader som inte klarar minusgrader. Många som flydde tidigare i år hade varken med sig kläder för kyla eller filtar.

 

Ukraina överleva vinter Familj på flykt
Marina håller sin son och står tillsammans med sin man, Sergii, framför deras hem som förstördes av ett missilangrepp tidigare i år. Marinas familj är nu på flykt och bor i ett provisoriskt boende.
Foto: Diana Zeyneb Alhindawi för RESCUE

Äldre människor är också extremt såbara för årets vinter. Gamla människor tenderar nämligen att vara mindre rörliga och kan vara fysiskt oförmögna att lämna sina hem för att söka säkerhet. Konflikten och den kalla vintern gör det svårt för dem att få tillgång till samhällsservice, samtidigt som de är beroende av mat och vård. Begränsade el- och kommunikationstjänster har också gjort det svårare för familjer att ta hand om sina föräldrar och farföräldrar. Ibland kanske de inte ens vet om deras familjemedlemmar är i livet.

Hur kommer RESCUE att hjälpa ukrainare att överleva vintern?

RESCUE kommer att tillhandahålla skräddarsytt stöd för att möta behoven under vintern i Ukraina. Ett sådant stöd kan exempelvis vara filtar, sovsäckar, spisar, värmare och bränsle. I områden nära frontlinjerna kommer vi att tillhandahålla skyddsmaterial samt PVC- och plywoodmaterial för att täta hål i tak, väggar och fönster. 

Förutom våra insatser mot den kalla vintern i Ukraina distribuerar RESCUE även personliga hygienartiklar som tandborstar och tvål. Vi stödjer samtidigt hälsoinrättningar och tillhandahåller juridiska konsultationer till ukrainare vars hem har skadats i kriget. RESCUE har tillsammans med våra samarbetsorganisationer även inrättat säkra platser för vård och lärande till barn på flykt. Dessutom arbetar vi för att barn skyddas och välkomnas i de samhällen där de har sökt säkerhet.

Läs mer om hur RESCUE hjälper ukrainare och vad du kan göra för att hjälpa.