Tre kraftiga jordbävningar på en vecka har drabbat Herat i Afghanistan och orsakat en humanitär katastrof i västra delen av landet. International Rescue Committee (RESCUE) utökar sina insatser med sex mobila hälsoteam på plats för att ge akut sjukvård till överlevande.

"Den här serien av jordbävningar är ännu ett hårt slag för Afghanistan, särskilt Herat där över en tredjedel av befolkningen redan är undernärd. Människor som inte har något hem är ett stort problem, och vi förutspår att antalet hushåll som drabbats av jordbävningarna kommer att öka dramatiskt i takt med att familjer fattar beslut om att flytta till säkrare områden i landet”,

säger Salma Ben Aissa, chef för International Rescue Committee i Afghanistan

Över 12 000 människor har drabbats av jordbävningarna i fem distrikt i Herat och över 1 200 är bekräftade döda, enligt FN, men siffrorna är ännu osäkra.

RESCUE är särskilt oroliga för situationen för kvinnor och barn. En första behovsbedömning, genomförd av RESCUE inom de första 24 timmarna, visade att hälften av dem som har förlorat sina hem är kvinnor, medan en andra bedömning, genomförd mellan 8 -12 oktober visade att 100 procent av flickorna upplever risker för våld, övergrepp och utnyttjande. 

Dessutom uppgav nästan 90 procent av de tillfrågade kvinnorna att de inte hade tillräckligt med mjölk eller modersmjölksersättning: två tredjedelar rapporterade att de hade problem att ge mat till sina spädbarn eller yngre barn. 

Sedan tidigare lider en tredjedel av befolkningen i Herat av allvarliga nivåer av undernäring eftersom provinsen är drabbad av allvarlig matbrist och livsmedelsförsörjning. Konflikt, ekonomisk kris och klimatförändringar har skapat en dödlig kombination, och veckans jordbävningar driver landet in i ytterligare turbulens.  

"Afghanistan genomlider kris på kris; över tre decennier av konflikt i Afghanistan, i kombination med ekonomisk kris och klimatförändringar, har lett till en djupt rotad humanitär kris som gör att 29,2 miljoner människor i Afghanistan är i behov av humanitärt bistånd. Det är tre gånger fler än före augusti 2021 och det högsta antalet i något land i världen sedan 2020”,

säger Salma Ben Aissa

För närvarande är nio katastrofteam från RESCUE på plats, inklusive sex mobila hälsoteam, och levererar humanitärt bistånd i distrikten Zinda Jan, Ghoryan, Rabat Sangi och Injil i provinsen Herat. Stödet omfattar akut sjukvård till människor i de drabbade områdena, liksom kontantstöd och nödutrustning som tält och filtar, samt upprättande av vattenstationer för att ge rent vatten till familjer. Salma Ben Aissa fortsätter: 

"Nu, mer än någonsin, är Afghanistan i stort behov av finansiering och stöd från världens ledare. Vi har i årtionden sett vad som händer när kamerorna försvinner och hjälparbetarna är här för att stanna, det är viktigt att det internationella samfundet inte driver Afghanistan in i en bortglömd kris. Medan världens uppmärksamhet med rätta riktas mot den eskalerande konflikten i Mellanöstern, måste flexibel finansiering göras tillgänglig för de organisationer som finns på plats och kan leverera livsviktigt bistånd till de samhällen som behöver det mest." 

RESCUE:s arbete i Afghanistan 

För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, kommunikationschef:  
[email protected]