2022 var det tredje fulla räkenskapsåret för RESCUE i Sverige.