Under lördagen den 15 april bröt strider ut i Sudans huvudstad Khartoum, mellan Sudans armé och paramilitära gruppen Rapid Support Forces (RSF). Hittills har striderna lett till över 500 döda och över 4000 skadade (siffror från 4 maj). 

Strider bröt också ut på andra platser i landet, däribland i regionen Darfur. Fyra humanitära hjälparbetare dog till följd av händelsen och två andra blev allvarligt skadade. Även RESCUE:s lokala kontor i Khartoum blev beskjutet. 

Därmed har International Rescue Committee (RESCUE) pausat flera av våra humanitära insatser i landet, med undantag för regionerna Blå Nilen och Gederaf i östra Sudan, där vi ger livräddande stöd till människor i flyktinglägret Tunaydbah.

Runt 30 000 människor har flytt till grannlandet Tchad där hjälporganisationer, däribland RESCUE, möter dem med hälsovård, rent vatten och skydd. 

“Konflikten har hindrat pågående humanitära insatser i landet, där över en tredjedel av befolkningen, runt 15 miljoner människor, inklusive flyktingar, lider av akut livsmedelsbrist”, säger Kurt Tjossem RESCUE:s regionchef i Östafrika. RESCUE uppmanar alla parter att göra vad de kan för att avbryta de pågående striderna. 

Sudan stod redan inför en humanitär kris, med extremväder, social och politisk oro samt stigande matpriser. Situationen har ökat både fattigdomen och hungern i landet. Till följd av översvämningar och lokala konflikter har 2,4 miljoner människor tvingats på flykt. Läs mer om läget i Sudan och vårt arbete nedan. 

Strider i Sudan - En kvinna från folkgruppen Beja i Port Sudan, huvudstaden i Röda havet-regionen i östra Sudan.
En kvinna från folkgruppen Beja i Port Sudan, huvudstaden i Röda havet-regionen i östra Sudan.
Foto: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images

Vad händer i Sudan?

 Politisk spänning och oroligheter

Sedan militärkuppen i oktober 2021 har Sudan styrts av ett generalråd. I juli 2022 ledde allmänhetens ökade misstro mot militären till att de facto ledaren av generalrådet, Abdel Fattah al-Burhan, meddelade att militären skulle dra sig tillbaka. De skulle därmed låta politiska och revolutionära grupper bilda ett nytt civilt styre. 

De pågående striderna, som utbröt den 15 april, utlöstes av en oenighet kring integrationen mellan den paramilitära gruppen Rapid Support Forces (RSF) och Sudans militär, som var en del av förändringarna i samband med det nya styret. 

“Att civila och humanitära hjälparbetare har dött är oacceptabelt. RESCUE har uppmanat alla parter att oavbrutet arbeta för avbryta striderna och arbeta för fred.”

säger Kurt Tjossem. 

Pågående konflikter mellan olika folkgrupper

Lokala konflikter mellan olika folkgrupper orsakar oro runt om i landet, vilket i sig har lett till en ökning av internflyktingar. Det gäller bland annat lokala strider över mark och naturresurser i Darfur, Kordofan och Kassala, där striderna har ökat under hela 2022.  

Det ökade våldet i regionen Blå Nilen har tvingat 97 000 människor på flykt sedan juli 2022. Vidare ledde en liknande situation i västra Kordofan till 21 000 internflyktingar i oktober 2022.

Människor på Tunaydbah flyktingläger i östra Sudan sitter på en bänk.
Politisk osäkerhet har drivit människor på flykt till platser såsom Tunaydbah flyktingläger i östra Sudan.
Foto: Khalid Alarabi för RESCUE

Klimatförändringarna orsakar en ökning av extremväder i Sudan

Sudan har drabbats av ett varmare och torrare klimat, med kortare regnperioder och oregelbundna regnfall. Detta har lett till en minskad skörd och ökat förekomsten av översvämningar. Större delen av befolkningen i landet bor på landsbygden och arbetar inom jordbruket. 

Under hösten 2020, förstördes eller allvarligt skadades minst 111 000 hus till följd av översvämningar. Runt 770 000 människor blev kritiskt påverkade av extremvädret. Runt 16 000 latriner förstördes och en stor damm kollapsade i Boutdistriktet, vilket förhindrade tillgången till vatten för mer än 100 000 människor i regionen Blå Nilen. 

Ovanligt kraftiga regnfall har också resulterat i det värsta angreppet av gräshoppor som Afrikas horn har upplevt på flera decennier. Förlust av grödor och ökade matpriser har även gjort det allt svårare för familjer att klara sig.

En kvinna går genom översvämningarna i staden Managil, östra Sudan.
En kvinna går genom översvämningarna i staden Managil, östra Sudan. I juli 2022 deklarerade Sudan nationellt nödläge till följd av översvämningarna i sex stater, däribland kring floden Nilen.
Foto: Ebrahim Hamid/AFP via Getty Images

En fördjupad ekonomisk kris

Sudan är i en ekonomisk kris till följd av hög inflation, extremt låga valutareserver och minskat internationellt stöd för att betala tillbaka landets skulder. Även om inflationen förväntas minska under 2023 drabbas landet av snabbt ökande priser. 

Sudan importerar 80% av sitt vete från Ryssland, vilket innebär att landet drabbas hårt av konsekvenserna av kriget i Ukraina. När militären tog över makten i landet avbröt det internationella samfundet också planer på att skriva av delar av landets skuld. 

Den ekonomiska krisen förväntas att bli värre under 2023, då mat- och transportkostnader kan komma att öka ytterligare. Det kan även bli en brist på mediciner och andra importerade varor.

Ett ökat antal flyktingar från Etiopien

Till följd av striderna i Tigray-regionen, har över 70 000 flyktingar flytt över Etiopiens gräns till östra Sudan. 31% av flyktingarna är barn och flera av dem har flytt utan sina föräldrar. Människor behöver akut stöd i form av mat, skydd och hälsovård.

Barn leker tillsammans på Tunaydbah flyktingläger i Sudan.
10-åriga Mirkha spelar fotboll med sin bästa vän Hafton och några andra barn i flyktinglägret Tunaydbah i Sudan. Hafton och Mirkha är flyktingar från Tigray. Pojkarna har fått hjälp på RESCUE:s trygga platser för barn, som har finansierats med hjälp av EU.
Foto: Khalid Alarabi för RESCUE

Hur hjälper RESCUE till på plats i Sudan?

Till följd av attackerna på humanitära hjälparbetare har RESCUE för tillfället pausat flera av våra våra insatser i Sudan, med undantag för flyktinglägret Tunaydbah.

RESCUE arbetar i fyra av Sudans stater, där vi stödjer människor som har drabbats av konflikter och kriser. Däribland kvinnor, barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Detta inkluderar bland annat: 

Läs mer om vår insats i Sudan.

Hur hjälper RESCUE flyktingar från Sudan? 

RESCUE ger livräddande stöd till sudanesiska flyktingar som har flytt till Tchad till följd av krisen som började i mitten på april 2023. Runt 30 000 människor har flytt till grannlandet, som redan har tagit emot 400 000 flyktingar från Sudan. 

"Den humanitära situationen för flyktingar som kommer till Tchad från Sudan är katastrofal. Människor behöver mat, skydd och rent vatten. Många, framför allt kvinnor och barn, tar skydd under träd - vilket utsätter dem för ökad risk för övergrepp." 

varnar Alexandra Roulet-Cimpric, RESCUE:s landschef i Tchad. 

RESCUE förser ankommande flyktingar med rent vatten, hälsovård och skydd för att möta deras grundläggande behov.

Hur kan jag hjälpa till?

Ge en gåva idag för att stödja RESCUEs livräddande insatser i Sudan och runt om i världen. Vi arbetar i frontlinjen av världens kriser och ger akut hjälp till krisdrabbade människor i över 40 länder. Däribland flera av de länder på vår lista Emergency Watchlist 2023