Varje år släpper RESCUE en unik rapport om den humanitära situationen i världen. Där listar vi 20 humanitära kriser som riskerar att förvärras mest under det kommande året. Rapporten gör det möjligt för oss att finnas på plats i världens mest utsatta områden. 

Länderna i Emergency Watchlist 2024 är hem för endast 10 procent av jordens befolkning, men här bor runt 86 procent av de människor i världen som är i behov av humanitärt bistånd. Av de 110 miljoner människor som är på flykt i välden befinner sig även 75 procent i dessa länder, varav majoriteten är internflyktingar.  

Det finns tre faktorer som dominerar de humanitära kriserna 2024: väpnade konflikter, klimatförändringar och brott mot internationell humanitär rätt. De driver på antalet människor som lider av kriser, matosäkerhet och extrem fattigdom.  

Här är en sammanfattning av de tio länder med störst risk för utökade humanitära kriser 2024. Läs hela vår Emergency Watchlist 2024 för att läsa mer om varje enskilt land. 

10. Demokratiska republiken Kongo 

Befolkningen i Kongo befinner sig i en av världens mest utdragna kriser. Under 2023 bröt intensiva strider ut igen då en vapenvila bröts mellan regeringen och den väpnade gruppen M23. Idag lever miljontals människor med pågående konflikter, ekonomisk instabilitet, klimatförändringar och svåra sjukdomsutbrott. Hela 25,4 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd - fler än i något annat land i världen.  

Den enorma krisen har inneburit stora påfrestningar för hela samhället, med höga nivåer av matosäkerhet och stora sjukdomsutbrott. Det har även varit svårt för humanitära organisationer att nå de som drabbats allra värst. Dels till följd av brist på finansiering, men även på grund av den utbredda osäkerheten inom landet.  

En kvinna sitter ner på marken framför ett vitt tält, hon säljer potatis.
23-åriga Mapendo Zabonimpa driver en verksamhet som säljer potatis från hennes provisoriska hem i flyktinglägret Don Bosco Ngangi utanför Goma, i Demokratiska republiken Kongo.

Vad du kan förvänta dig 2024 

Vad gör RESCUE i Demokratiska republiken Kongo? 

RESCUE har funnits på plats i Kongo sedan 1996. Idag förser vi tusentals människor med akut sjukvård, skydd och förnödenheter i östra Kongo. Vi arbetar även med fredsbyggande projekt i syfte att minska konflikter och fokuserar på ekonomisk försörjning. 

9. Etiopien  

Människor över hela Etiopien hotas av flera pågående konflikter och kommande naturkatastrofer. Väderfenomenet El Niño förväntas orsaka stora översvämningar under det kommande året. Landet har även kämpat med tre år av torka som förstört försörjningsmöjligheter för många drabbade.  

Gällande pågående konflikter slöts en vapenvila mellan Etiopiens regering och Tigray People’s Liberation Front (TPLF) i november 2022. Däremot pågår andra konflikter, framför allt i centrala Oromia regionen och Ambara i nordväst, som innebär stora risker för att våldet sprids. Samtidigt ökar de humanitära behoven i landet och en långvarig inflation fördjupar krisen ytterligare.  

Ett litet barn, i en gul tröja, står framför sina föräldrar.
3-åriga Kindessa är ute på en promenad med sina föräldrar nära deras hem i Keyra IDP nära Deder, Etiopien.
Foto: Iuna Vieira för RESCUE

Vad du kan förvänta dig 2024

Vad gör RESCUE i Etiopien?

RESCUE har funnits på plats i Etiopien sedan år 2000. Idag arbetar vi på flera nivåer i landet med både akut och långsiktigt stöd. Vi har program för akut katastrofhantering, vatten, sanitet och hygien, hälsa och näring, utbildning, skydd och ekonomisk återhämtning.  

 8. Niger

I juli 2023 ägde en kupp rum i Niger som skapade en enorm instabilitet i landet. Den bidrog till politiska spänningar med grannländerna och gjorde att det internationella samfundet drog tillbaka sitt säkerhetsstöd. Nya sanktioner och stängda gränser har även begränsat det humanitära tillträdet i landet. Dessutom har regeringens budget minskat med 40 procent, vilket har drabbat viktiga samhällsfunktioner.

En kvinna sitter på golvet bredvid en hink med bönor i små påsar som är till försäljning.
Fandaou Karam, 45, tvingades fly efter att hennes by attackeras av Boko Haram (en väpnad grupp i Niger). Tack vare kontantstöd från RESCUE, har Fandaou idag en liten verksamhet och kan försörja hennes två barn.
Foto: Mamadou Diop för RESCUE

Vad du kan förvänta dig 2024

Vad gör RESCUE i Niger?

RESCUE har funnits på plats i Niger sedan 2013. Idag är vi en av de största humanitära organisationerna i landet, vi stöttade över 270 000 människor 2023. Vi delar ut kontantstöd och frön till bönder, stödjer vårdcentraler i arbetet med undernäring och skolor för att förbättra barns läs- och skrivkunnighet. Vi bygger även säkra system för vattenförsörjning och skapar trygga platser för kvinnor och barn.  

7. Somalia  

Somalia toppade vår Emergency Watchlist 2023. Landet står inför en eskalerande konflikt och ökade klimatrisker efter rekordlång torka och allvarliga översvämningar. Nyligen tvingades mer än 700 000 människor lämna sina hem till följd av översvämningarna.  

Landet är hårt drabbat av klimatförändringarnas konsekvenser. Jordbruksmarker är förstörda, kritisk infrastruktur har skadats och de humanitära behoven har fortsatt att öka. 4,3 miljoner människor står inför ett år av matosäkerhet, samtidigt som det finns begränsade möjligheter för att återhämta matproduktionen.  

Det pågår även en eskalerande konflikt mellan regeringen och den väpnade gruppen Al-Shabaab, som riskerar att driva fler människor på flykt. Idag är hela 6,9 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd.  

En man står mitt i ett flyktingläger i Somalia.
Samhällsledaren Kulow står mitt i flyktinglägret Arlaadi i Dhusamareb, Somalia. Många familjer flydde till Dhusamareb till följd av torkan som förstört skördar och dödat deras boskap. Andra flydde för att skydda sina barn från den väpnade gruppen Al-Shabaab, som rekryterar barnsoldater.
Foto: Mustafa Saeed för RESCUE

Vad du kan förvänta dig 2024

Vad gör RESCUE i Somalia?

RESCUE har funnits på plats i Somalia sedan 1981. Idag utökar vi insatserna i landet till följd av den ökade matosäkerheten, vi expanderar bland annat våra program till nya områden. Vi erbjuder tjänster inom hälsovård, näring, vatten och sanitet, skydd av kvinnor och kontantstöd.  

6. Mali

I Mali pågår en säkerhetskris och en ekonomisk kris, som skadar civila och ökar de humanitära behoven. Hela 42 procent av befolkningen är beroende av humanitärt bistånd. Nyligen drogs FN:s fredsbevarande styrkor tillbaks från landet, vilket ökar oron för nya strider mellan regeringen och tuaregerna i norr. Väpnade grupper har redan belägrat städer och förhindrar det humanitära tillträdet.  

En kvinna står vid ett tält i ett torrt ökenlandskap.
En kvinna står vid sitt tält nära ett informellt flyktingläger i Mali.
Foto: UNOCHA/Michele Cattani

Vad du kan förvänta dig 2024

Vad gör RESCUE i Mali?

Sedan 2012 har RESCUE gett akut stöd till mer än två miljoner människor i Mali. Vi arbetar inom många olika områden i landet, såsom hälsa, ekonomisk återhämtning och vatten, sanitet och hygien. Vi fokuserar främst på regionerna Ménaka, Gao, Douentza, Mopti och Nara.   

5. Myanmar 

Myanmar har upplevt konflikter i flera decennier, men när militären återtog den politiska makten 2021 ökade spänningarna. I oktober 2023 eskalerade situationen då tre stora väpnade grupper återupptog striderna med regeringen. 17,6 miljoner människor är idag i behov av humanitärt bistånd. Det är nästan 19 gånger fler än före militären tog makten 2021.  

Sedan oktober 2023 har över 335 000 människor tvingats fly från sina hem. Det finns nu två miljoner internflyktingar i Myanmar. Säkerhetsläget har försämrats allvarligt och försvårat tillgången till humanitärt bistånd. Samtidigt drabbas landet av allt fler cykloner.  

En kvinna sitter ner vid en öppen dörr till sitt enkla hus.
8 månader gravida Razia*, 27, sitter i sitt hem på flyktinglägret Thae Chaung i regionen Rakhine, Myanmar.
Foto: Shin Thandar för RESCUE

Vad du kan förvänta dig 2024

Vad gör RESCUE i Myanmar?

RESCUE har arbetat i Myanmar sedan 2008 med program inom hälsa, skydd och vatten, sanitet och hygien. Vi har även stöttat människor på flykt. Idag fokuserar vi på att nå de som drabbas av den pågående krisen.  

4. Burkina Faso

I Burkina Faso ökar och sprider sig våldet snabbt och den burkinska militären kämpar med att kontrollera landets väpnade grupper. Regeringen har tappat kontrollen över nära hälften av landet. Väpnade grupper blockerar städer och hindrar människor från tillgång till grundläggande förnödenheter och tjänster.  

En man sitter på huk i ett enkelt rum och blickar utåt.
Saouta Ousseni, 40, bor i flyktinglägret Kaya med hans familj. Han var tidigare lantbrukare med flydde från sitt hem 2021 när två av hans familjemedlemmar dödades.

Foto: UNOCHA/Michele Cattani

Vad du kan förvänta dig 2024

Vad gör RESCUE i Burkina Faso? 

RESCUE har varit på plats i Burkina Faso sedan 2019. Vi förser människor med livräddande och akut stöd inom hälsa, näring, säkerhet, utbildning och ekonomisk återhämtning. Vi fokuserar på att arbeta med lokala partners, framför allt kvinnoledda organisationer.  

3. Sydsudan 

Sydsudan har varit instabilt sedan självständigheten 2011. Landet står inför stora regionala och inhemska risker under 2024. Kriget i Sudan hotar att undergräva Sydsudans bräckliga ekonomi och kan öka de politiska spänningarna.  Samtidigt har en ekonomisk kris och allvarliga översvämningar ökat matosäkerheten.  

Idag är 9 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd -  hela 72 procent av befolkningen.  

En man och en kvinna poserar för ett foto framför deras hem i Sydsudan.
Riak Thon, 39, och hans fru står framför deras hus i Jamjang, Sydsudan. Riak deltog i ett av RESCUE:s program som handlar om hur män interagerar på rätt sätt med kvinnor.
Foto: Adrienne Suprenant för RESCUE

Vad du kan förvänta dig 2024

Vad gör RESCUE i Sydsudan? 

RESCUE har funnits på plats i Sydsudan sedan 1989, idag har vi över 900 medarbetare i landet. Vi arbetar med hälsa, näring, miljöhälsa, skydd, ekonomisk återhämtning och olika miljöinsatser. 

2. Palestina

Gaza går in i 2024 som den dödligaste platsen för civila i hela världen. Befolkningen har fått utstå brutala konsekvenser av den senaste konflikten mellan Israel och Hamas. Striderna har pågått utan tillräcklig hänsyn till internationella lagar och normer som skapats för att skydda civila under de allra svåraste omständigheterna. 

Israeliska styrkor inledde flygattacker och markoperationer efter Hamas attack den 7 oktober, där 1 200 människor dödades och över 200 togs som gisslan. Sedan dess har Israels militära operationer orsakat en massiv förödelse, omfattande dödsfall och tvångsförflyttning i Gaza, framför allt i norr, som i skrivande stund dödat över 18 000 människor.  

Diplomatiska insatser ledde till en tillfällig vapenvila i slutet av november 2023 och frigivandet av några gisslan, men striderna förväntas fortsätta in i början av 2024. Palestina hamnar på den högsta positionen någonsin i Emergency Watchlist rapporten eftersom den humanitära nödsituationen kommer att kvarstå långt efter att striderna har upphört.

En familj i Palestina håller om varandra i förtvivlan.
En palestinsk familj sörjer att åtta av deras släktingar dödats i en flygattack i Gaza.
Foto: Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images

Vad du kan förvänta dig 2024 

Vad gör RESCUE i Palestina?

RESCUE har ett team på plats i Egypten och vi arbetar med partners för att leverera förnödenheter till Gaza och tillhandahålla skräddarsydda och specialiserade program för hälsovård, vatten och sanitet, skydd av barn och kvinnor samt psykosociala insatser. Vi kommer att fortsätta att undersöka möjligheter att utöka våra insatser genom lokala partners. 

RESCUE:s insatser i Palestina bygger på vår globala erfarenhet och expertis inom katastrofinsatser. Under 2022 hjälpte RESCUE:s team i Syrien, Libanon, Jordanien, Irak, Jemen och Libyen 6,3 miljoner människor. 

1. Sudan 

Den pågående konflikten mellan Sudans armé och den paramilitära gruppen Rapid Support Forces (RSF) gör att Sudan toppar Emergency Watchlist 2024. Landet är nära att kollapsa och över hälften av befolkningen, hela 24,7 miljoner människor, är i behov av humanitärt bistånd. 

I Darfur har människorättsorganisationer rapporterat om massmord och tvångsförflyttning på etnisk grund. Krisen förväntas förvärras dramatiskt under 2024 och leda till att miljontals människor drabbas av matosäkerhet, samt utan tillgång till grundläggande sjukvård.  

Aziza Ibrahim och hennes döttrar bor på en skola som just nu fungerar som ett härbärge för männniskor som har drivits på flykt från Khartoum.
Aziza Ibrahim och hennes döttrar bor på en skola som just nu fungerar som ett härbärge för männniskor som har drivits på flykt från Khartoum.
Foto: UNOCHA/Ala Kheir

Vad du kan förvänta dig 2024

Vad gör RESCUE i Sudan?

RESCUE finns på plats i Sudan och hjälper de som drabbats av konflikter och kriser. Idag utökar vi våra insatser till bland annat staten Red Sea och regionen Darfur för att möta de ökade behoven. Vi fokuserar på akuta insatser för internflyktingar och skapar trygga platser för kvinnor och barn. Vi arbetar också med att dela ut kontantstöd och tjänster inom vatten, sanitet och hygien. Dessutom stödjer vi flickors utbildning.  

**Riktiga namn har utelämnats för att skydda personens integritet.