Jordbävning Afghanistan - Den 7 oktober skakade en kraftig jordbävningen med magnituden 6,3 Herat-provinsen i Afghanistan. Den följdes av ytterligare två lika kraftiga jordbävningar inom loppet av en vecka, RESCUE:s team är på plats och levererar nödhjälp och akutvård till de drabbade.  

Läs allt om jordbävningar

Hittills har 1 300 människor bekräftats döda och 1 853 människor skadats - varav två tredjedelar av dem är kvinnor och flickor. Hela byar har förstörts och många familjer har tvingats att lämna sina ödelagda hem. Dessutom har viktig infrastruktur, så som broar, skadats omfattande. Fler än 43 000 personer har påverkats. 

Hela 29,2 miljoner människor var redan beroende av humanitärt stöd innan katastrofen. Vintern är nära i Afghanistan och nätterna är redan väldigt kalla. Många familjer tvingas sova under bar himmel utan tillräckligt med skydd mot kylan. Framför allt kvinnor och flickor står inför ökade risker för våld och utnyttjande.  

Två flickor från Herat regionen sitter tillsammans på en säck i dagarna efter jordbävningen i Afghanistan.
RESCUE är särskilt oroade över att kvinnor och barn står inför ökade risker för våld och utnyttjande efter jordbävningen i Afghanistan.
Foto: Abdul Khaliq Sediqi för RESCUE

Jordbävning i Afghanistan har förvärrat en redan sårbar situation

Afghanistan var redan ett land som stod mitt i en kris, då 97 procent av befolkningen lever i fattigdom. Landet höll dessutom på att återhämta sig från nyligen inträffade översvämningar och kämpar med politisk instabilitet. 

Sedan tidigare lider en tredjedel av befolkningen i Herat, där katastrofen inträffat, av allvarliga nivåer av undernäring. Provinsen var redan drabbad av allvarlig matbrist och livsmedelsförsörjning. Konflikt, ekonomisk kris och klimatförändringar har skapat en dödlig kombination, och veckans jordbävningar driver landet in i ytterligare turbulens.  

Redan före jordbävningen var över 29,2 miljoner människor i behov av humanitär hjälp på grund av den senaste tidens översvämningar och instabilitet i landet. Jordbävningen har ytterligare förvärrat situationen för redan utsatta samhällen och de kommande hårda vinterförhållandena innebär en katastrof för dem som har förlorat sina hem, särskilt för kvinnor och barn som löper störst risk för exploatering och övergrepp, 

säger Salma Ben Assia, RESCUE:s chef i Afghanistan

Jordbävning i Afghanistan - civila letar efter överlevare i rasmassorna.
Civila letar efter överlevare i rasmassorna i Afghanistan.
Foto: Mohsen Karimi / AFP via Getty Images

Vad gör RESCUE för att hjälpa till?  

RESCUE har funnits på plats i Afghanistan sedan 1988. 

För närvarande är nio katastrofteam från RESCUE på plats, inklusive sex mobila hälsoteam, och levererar humanitärt bistånd i distrikten Zinda Jan, Ghoryan, Rabat Sangi och Injil i provinsen Herat. Stödet omfattar akut sjukvård till människor i de drabbade områdena, liksom kontantstöd och nödutrustning som tält och filtar, samt upprättande av vattenstationer för att ge rent vatten till familjer. 

"Nu, mer än någonsin, är Afghanistan i stort behov av finansiering och stöd från världens ledare. Vi har i årtionden sett vad som händer när kamerorna försvinner och hjälparbetarna är här för att stanna, det är viktigt att det internationella samfundet inte driver Afghanistan in i en bortglömd kris. Medan världens uppmärksamhet med rätta riktas mot den eskalerande konflikten i Mellanöstern, måste flexibel finansiering göras tillgänglig för de organisationer som finns på plats och kan leverera livsviktigt bistånd till de samhällen som behöver det mest." 

säger Salma Ben Aissa. 

Två pojkar sitter på ruinerna av en byggnad i dagarna efter jordbävningen i Afghanistan.
Många familjer i Afghanistan befinner sig i väldigt sårbara situationer, vintern är nära och nätterna är redan väldigt kalla. Många tvingas sova under bar himmel utan tillräckligt med skydd mot kylan.
Foto: Abdul Khaliq Sediqi för RESCUE

Hur kan jag hjälpa drabbade i Afghanistan?  

Ge en gåva idag för att stödja vårt arbete i Afghanistan och i mer än 40 krisdrabbade länder världen över.