Poniżej przykłady ćwiczeń, które można przeprowadzić w grupie za pomocą materiałów IRC. Regularne włączenie małych ćwiczeń może przynieść wielkie efekty. Drobne zmiany przyczynią się do harmonijnego budowania zasobów językowych uczniów (różnorodne nazwy emocji) i otwartości, aby testować różnorodne strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami. Jest to budowanie stabilnych podwalin na całe życie. To nie musi być spektakularny proces. Wybieraj takie ćwiczenia, w których sam/a się czujesz swobodnie i naturalnie. To cwiczenia, którymi możesz rozpocząć lub zakończyć zajęcia (możesz je dowolnie modyfikować).